Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"imperial decree" — Słownik kolokacji angielskich

imperial decree kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imperialny dekret
  1. imperial przymiotnik + decree rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Paul was deposed five times before finally being strangled by imperial decree.