"impassioned response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żarliwa odpowiedź
  1. impassioned przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An impassioned response saw 12,000 people inundate the programme's blog with the locations where they had heard the bird.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo