"image vanishes" — Słownik kolokacji angielskich

image vanishes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz znika
  1. image rzeczownik + vanish czasownik
    Silna kolokacja

    The image had vanished and he'd been left with more questions than answers.

    Podobne kolokacje: