"image survives" — Słownik kolokacji angielskich

image survives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz ocaleje
  1. image rzeczownik + survive czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Two images survive today which are associated with the Mandylion.

    Podobne kolokacje: