"image seems" — Słownik kolokacji angielskich

image seems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz wydaje się
  1. image rzeczownik + seem czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The images of the 1993 trade center bombing simply did not seem to cause the same effect.

    Podobne kolokacje: