"image remains" — Słownik kolokacji angielskich

image remains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz pozostaje
  1. image rzeczownik + remain czasownik
    Zwykła kolokacja

    An important test will be whether such an image remains after the defense finishes questioning him.

    Podobne kolokacje: