"image reconstruction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odbudowa obrazu
  1. image rzeczownik + reconstruction rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Intelligent processes, such as: pattern recognition, image reconstruction, learning, reasoning by deduction, expert problem solving.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo