"image projection" — Słownik kolokacji angielskich

image projection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przewidywanie obrazu
  1. image rzeczownik + projection rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The show is a blend of computer graphic techniques, image projection, and interactive improvisation.

    Podobne kolokacje: