"image of dragons" — Słownik kolokacji angielskich

image of dragons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz smoków
  1. dragon rzeczownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They use Life to create plays, music, and images of dragons and other creatures.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo