"image moves" — Słownik kolokacji angielskich

image moves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz rusza się
  1. image rzeczownik + move czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Captain's image moved to a corner of the screen.

    Podobne kolokacje: