"image haunts" — Słownik kolokacji angielskich

image haunts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz dręczy
  1. image rzeczownik + haunt czasownik
    Zwykła kolokacja

    The image of those doctors moaning in pain haunted him.

    Podobne kolokacje: