"image depicts" — Słownik kolokacji angielskich

image depicts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przedstawia
  1. image rzeczownik + depict czasownik
    Silna kolokacja

    The second image depicts a line on the right side of the frame.

    Podobne kolokacje: