"image dances" — Słownik kolokacji angielskich

image dances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tańce obrazu
  1. image rzeczownik + dance czasownik
    Luźna kolokacja

    He sighed as the image of her danced through his memory.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo