"image abounds" — Słownik kolokacji angielskich

image abounds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz roi się
  1. image rzeczownik + abound czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The decision recognized that references and images of religion abound in American society.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo