"illuminating moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozświetlając moment
  1. illuminating przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I look for the illuminating comic moment," he said.

    Podobne kolokacje: