"illegitimate use" — Słownik kolokacji angielskich

illegitimate use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nielegalne wykorzystanie
  1. illegitimate przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Piracy is considered to be the illegitimate use of materials held by copyright.

    Podobne kolokacje: