"idealized picture" — Słownik kolokacji angielskich

idealized picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyidealizowany obraz
  1. idealized przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As with all models, this is an idealized picture of population change in these countries.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo