"iconic moment" — Słownik kolokacji angielskich

iconic moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ikoniczny moment
  1. iconic przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Even that most iconic moment, when the agents arrive, is softened here with Cuban music playing in the background.

    Podobne kolokacje: