"hurtful word" — Słownik kolokacji angielskich

hurtful word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krzywdzące słowo
  1. hurtful przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The hurtful words he'd thrown at her tortured him most deeply.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo