"human endeavor" — Słownik kolokacji angielskich

human endeavor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzkie dążenia
  1. human przymiotnik + endeavor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And I have learned again the importance of humility in all human endeavor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo