"artistic endeavor" — Słownik kolokacji angielskich

artistic endeavor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): artystyczne dążenia
  1. artistic przymiotnik + endeavor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, the brothers were more interested in their artistic endeavors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo