"housing design" — Słownik kolokacji angielskich

housing design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt mieszkaniowy
  1. housing rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Factory buildings are often built with clerestory windows; modern housing designs sometimes include them as well.

powered by  eTutor logo