"hotel design" — Słownik kolokacji angielskich

hotel design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt hotelowy
  1. hotel rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Numerous types of hotel designs exist in the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo