"horrific picture" — Słownik kolokacji angielskich

horrific picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerażający obraz
  1. horrific przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the same time, when I look at the Crucifixion as an event, it paints an extraordinarily negative and horrific picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo