"horrible moment" — Słownik kolokacji angielskich

horrible moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okropny moment
  1. horrible przymiotnik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After a few horrible moments they looked at each other.

    Podobne kolokacje: