"horizontal plate" — Słownik kolokacji angielskich

horizontal plate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poziomy talerz
  1. horizontal przymiotnik + plate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The liquid is placed on horizontal plate and a shallow cone placed into it.

    Podobne kolokacje: