"honeyed word" — Słownik kolokacji angielskich

honeyed word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słodkie słowo
  1. honeyed przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A fighter who does not speak with honeyed words but with a full heart.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo