"holographic window" — Słownik kolokacji angielskich

holographic window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): holograficzne okno
  1. holographic przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With it went the holographic window.

    Podobne kolokacje: