"hobby project" — Słownik kolokacji angielskich

hobby project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): hobby projekt
  1. hobby rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many hobby projects stop at this stage.

    Podobne kolokacje: