PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"historical stage" — Słownik kolokacji angielskich

historical stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historyczna scena
  1. historical przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The historical stage is now set for the rise of repression.