"hire landscapers" — Słownik kolokacji angielskich

hire landscapers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): architekci krajobrazu wynajmu
  1. hire czasownik + landscaper rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She had it landscaped in an "English" style, hiring landscapers and horticulturalists from the United Kingdom.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo