"high-tech way" — Słownik kolokacji angielskich

high-tech way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowoczesna droga
  1. high-tech przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A firm has come up with a new high-tech way to beat credit card fraud.

    Podobne kolokacje: