"high prevalence" — Słownik kolokacji angielskich

high prevalence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysoka przewaga
  1. high przymiotnik + prevalence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Its high prevalence is due the species tolerance for all types of environment.

    Podobne kolokacje: