BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"hide one's affair" — Słownik kolokacji angielskich

hide one's affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukrywać się czyjś sprawa
  1. hide czasownik + affair rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    While continuing to hide her affair, Simone takes on a job as Greenlee's copy writer/assistant at a cosmetics firm.

powered by  eTutor logo