"hide in sight" — Słownik kolokacji angielskich

hide in sight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukryj się we wzroku
  1. hide czasownik + sight rzeczownik
    Silna kolokacja

    All at once, I saw that an entire period of the doctor's life had been hiding in plain sight.

    Podobne kolokacje: