NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"hear in one's words" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć w czyjś słowa
  1. hear czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She heard more than he was ready to know and to hear in his own words.

    Podobne kolokacje: