"hear for a moment" — Słownik kolokacji angielskich

hear for a moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słysz na moment
  1. hear czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The listeners in sick bay heard only silence for a long moment, then.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo