PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"health intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja zdrowotna
  1. health rzeczownik + intervention rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This isn't surprising: Vaccines are one of the most effective health interventions in human history.