"haul water" — Słownik kolokacji angielskich

haul water kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łup woda
  1. haul czasownik + water rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It took three hours to haul food and water from the storage site.

    Podobne kolokacje: