"haul trash" — Słownik kolokacji angielskich

haul trash kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmiecie łupu
  1. haul czasownik + trash rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Most participants, however, give much more of their time; volunteers execute every task, from hauling trash and building exhibit structures to maintaining the website.

    Podobne kolokacje: