"haul rocks" — Słownik kolokacji angielskich

haul rocks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kamienie łupu
  1. haul czasownik + rock rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I'm cutting back this year," said my venerable mentor, who is still hauling rocks in her wheelbarrow at the age of - oh, never mind.

    Podobne kolokacje: