"haul hay" — Słownik kolokacji angielskich

haul hay kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siano łupu
  1. haul czasownik + hay rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He hired out to haul hay for people and, when times were good, worked for the county cutting ditches and scraping roadbeds.

    Podobne kolokacje: