"haul garbage" — Słownik kolokacji angielskich

haul garbage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmiecie łupu
  1. haul czasownik + garbage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    People haul garbage to a large trailer, which is removed from the island periodically by a rented landing craft.

    Podobne kolokacje: