"harbor pilot" — Słownik kolokacji angielskich

harbor pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot portowy
  1. harbor rzeczownik + pilot rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Just past the breakwater, the harbor pilot was taken off the lead ship.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo