BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"greeted warmly" — Słownik kolokacji angielskich

greeted warmly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywitany się ciepło
  1. greet czasownik + warmly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The play, on the other hand, was greeted warmly by the democratic press.

powered by  eTutor logo