"green way" — Słownik kolokacji angielskich

green way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zielona droga
  1. green przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But come into the green way again, and the odds will increase once more.

    Podobne kolokacje: