"greatest star" — Słownik kolokacji angielskich

greatest star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej wielka gwiazda
  1. greatest przymiotnik + star rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    During his 45 year long career he shared performing credits with opera's greatest stars.

    Podobne kolokacje: