"grand design" — Słownik kolokacji angielskich

grand design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okazały projekt
  1. grand przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's real hard for him to feel there's a grand design to that.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo