"governmental action" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rządowe działanie
  1. governmental przymiotnik + action rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was an instance of what could be accomplished by governmental action.