"government minister" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): minister rządowy
  1. government rzeczownik + minister rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His wife was a government minister from 1986 to 1988.

powered by  eTutor logo